Børn, Unge, Forældre – Støttepersoner – §52 og §54

Børn, unge, samt forældre til anbragte børn.

Støtte- og Støttekontaktpersoner.

  • Individuel tilrettelagt støtte til børn og unge/familier efter Servicelovens bestemmelser.
  • § 52 og § 54 opgaver.
  • Tilsyn, opfølgning og afklaring af enkeltsager for Kommuner.
  • Rådgivning, terapi og behandling – individuelt og til familier.
  • Støttekontakt opgaver i skoleregi.

Vi har rigtig mange års erfaring i, at yde støtte til selvstændiggørelse af behandlingskrævende unge, i alderen 15 -23 år. Mange har forudgående været anbragt på døgninstitution, plejefamilie eller andre former for eksterne opholdssteder. Ofte har forældre og tidligere indsats ikke kunnet tilføre den unge det fundament, der har været brug for, til at kunne udvikle en parathed og selvstændighed, til at varetage livsførelse på betryggende vis.

Indsatsen inkluderer som regel også, efter aftale, et samarbejde med familie og andre tryghedspersoner. Et godt udgangspunkt, kan være når den unge, opstarter selvstændig livsførelse i egen bolig. Støtten/tilsyn vurderes og aftales individuelt, både praktisk, pædagogisk og terapeutisk efter den enkeltes behov og muligheder.

Vi har gennem de seneste år tillige, etableret og benyttet en ny terapeutisk/pædagogisk arbejdsform RBL, der gør at samarbejdet med de unge og familier, samt øvrige tryghedspersoner, medvirker til at støtte-/behandlingsforløbet skaber en tydelighed i udviklingsprocessen for børn/unge og deres familier.

Familierne og de unge bliver langt mere bevidste om behov og krav.

Vi laver individuelle familiekurser, familie-behandling/rådgivning, støtte til samvær, overvåget samvær m.m.

PRISER AFTALES INDIVIDUELT I FORHOLD TIL HVER ENKELT OPGAVES OMFANG OG TIMEFORBRUG.

Normalpris er 350,- kr. pr. time + kørsel.