Støttekontaktpersoner til Skoleregi.

Støttekontaktpersoner til Skoleregi.

Støttekontakt-Konsulenterne har bred erfaring med at tilbyde fast kontaktperson til børn og unge som har brug for dette supplement til familiebehandlingsforløb eller skoleforløb.

Et fast holdepunkt og støtte i evt. svære situationer som f.eks. skolegangen, hvor der er problematikker for barnet/den unge, hvor de har brug for mere støtte end normalt, til at kunne gennemføre en skoledag.

Vi tilbyder professionelle støttekontaktpersoner til de udfordrende opgaver i Skoleregi.
  • Hvor barnet eller den unge skønnes at have behov for en fast voksenkontakt, som barnet eller den unges familie ikke anses for at kunne opfylde.
  • Hvor opgaven er at forholde sig til hele barnets/den unges situation på linje med, hvad der normalt ville være forældrenes opgave.
  • Hvor der skal ydes støtte på det nære personlige plan, ved at være til rådighed, når barnet eller den unge har behov for en voksen, til at læsse bekymringer over på, at tale med, eller blive opmuntret af.
  • Hvor en fast kontaktperson kan / skal stille krav til, korrigere eller om nødvendigt stoppe barnet eller den unge, hvis der udvises uacceptabel adfærd.
  • Hvor der er brug for en faglig daglig sparring på opgaver og fastholdelse af koncentration.

Støttekontakt-Konsulenterne tilbyder løsning af denne type opgaver, hvor vi arbejder med samtaler, tilstedeværelse og støtte omkring barnet/den unge, samt supervision af de faste lærere i staben omkring barnet. Helhedsorienteret proces.

Der tages udgangspunkt i barnets/den unges egne oplevelser af den aktuelle situation.

PRISEN AFTALES INDIVIDUELT I FORHOLD TIL HVER ENKELT OPGAVES OMFANG OG TIMEFORBRUG.

Vi har bred og mangeårig erfaring fra forskellige støttekontakt opgaver. Tilgangen til arbejdet med den unge er Relationsbaseret Ledelse.