Priser – Ungekontakt

Priserne.

Støttekontakt Konsulenterne giver tilbud på konkrete støtteopgaver ud fra sagsbehandlers / kommunens aktuelle behov. Vi sammensætter en løsning, der dækker den enkeltes behov, og prisen bliver sat efter aftalens omfang.

Vi tilbyder aftaler på TIMEBASIS eller som PAKKE.

 

TIMEBASIS: 350,- kr. pr. time + kørsel

 

En BASISPAKKE-aftale indeholder:

 • – ATA kontaktetablering og vedligeholdelse
 • – Beredskabs aftale
 • – Aktiviteter efter aftale
 • – Konsulenttransport (Sjælland)
 • – Statusrapport hver 3. måned
 • – Administration
 • – Evt. Familiesupervision
 • – Hjælp til jobsøgning eller læreplads eller støtte til skoletilknytning
 • – Sms-kontakt.

 

En UDVIDET-aftale indeholder:

 • – ATA kontaktetablering og vedligeholdelse
 • – Beredskabs aftale
 • – Aktiviteter efter aftale
 • – Konsulenttransport (Sjælland)
 • – Statusrapport hver 3. måned
 • – Administration
 • – Evt. Familiesupervision
 • – Hjælp til jobsøgning eller læreplads eller støtte til skoletilknytning
 • – Sms-kontakt.
 • – Akut tilkald inden for 1 time
 • – Weekend

 

Der tilbydes herudover også 24/7-ordninger for unge, som har brug for at kunne få støtte døgnet rundt, samt en flex-ordning for de unge, der kun har sporadisk brug for støtte.
Kontakt os og hør nærmere.

PAKKER
Støttekontakt Konsulenterne udarbejder sammen med forvaltning, den unge og måske familien en handleplan med ønskede mål. (Skoletilbud, hjælp til jobsøgning/læreplads, dagligdag, beskæftigelsesgrad, succeskriterier, fritid). Ud fra handleplanen fastlægges den fornødne støtte fra Konsulenten og der vælges en hensigtsmæssig pakke.

ATA-PAKKEAFTALER – Støttekontakt konsulenterne.

Pakkernes timebeskrivelse benævnes på følgende på:

F.eks rummer ”Pakke10” 10 timers ugentligt ATA-tid med den unge.

Disse eksisterer som Pakke 5-10-15-20. (Større pakker forhandles.)

Alle pakker indeholder:

Samvær, Terapeutiske samtaler, Supervision og gruppesupervision, Mødeaktiviter, Rapporter/indberetning, Tlf./sms-kontakt, Aktiviteter, Konsulent-transport og diæter, 3-zoners buskort og Telefontaletid til den unge.

Samvær: Svarer til pakkens timebeskrivelse, fx rummer ”Pakke10” 10 timers ugentligt ATA-tid med den unge.

Terapeutiske samtaler: Der er inkluderet mulighed for at den unge kan få én ugentlig terapeutisk samtale med én af vores veluddannede terapeuter.

Supervision: Vores Støttekontakt konsulenter har mulighed for én times solo-supervision pr uge, samt pligt til at deltage i klientkonference/gruppesupervision 2 gange pr. måned.

Mødeaktivitet: Deltagelse i nødvendige møder. Fx statusmøder, opfølgningsmøder, netværksmøder, møder med skole og deltagelse i familien.

Rapporter: Underretning efter første måned, herefter hver 3. måneder og ved specielle behov.

Tlf./sms-kontakt: Aftales med den unge og med forvaltningens godkendelse. Der udleveres og administreres taletid til den unge, så der fastholdes kontaktmulighed med den unge.

Udgifter til aktiviteter ved samvær: Aftales med udgangspunkt i den enkelte unges ønsker og behov.

Diæter/forplejning: I forbindelse med samvær. Fokus på sund kost, hvis det er muligt.

Transport: Konsulent-transport til og fra den unge i forbindelse med samvær. (Dog ikke akut, der timeberegnes.)

3-zoners buskort: Udleveres som månedskort. Udover 3 zoner dækkes ikke af Støttekontakt Konsulenterne og vil blive særskilt faktureret.

Telefontaletid: Den unge kan få udleveret op til 300 kr. taletid. Er forbruget større, laves særskilt aftale.

Basis-Pakkepriser:

Pakke5: 11.000,- pr. måned
Pakke10: 19.500,- pr. måned
Pakke15: 24.000,- pr. måned
Pakke20: 28.000,- pr. måned

Udvidet-Pakkepris + 2.000,- kr. pr. md.

Standbypakke til vedligeholdelse af relation ved udslusning etc: 4.000,- pr. måned på Sjælland.
(Dog + 300,- pr. rejsetime udenfor Sjælland, samt evt. bropenge.)

Akutudkald: indenfor ½ til 1 time, 950,-/ time – Tillæg, når eller hvis det fysisk aktiveres.
(Skal aftales på forhånd i Pakken)