Velkommen

Støttekontakt Konsulenterne.

… en professionel konsulentvirksomhed, som tilbyder:.
 • Fast ATA-timepris på 350,- kr. + kørsel – Eller Pakkepriser.
 • Individuel tilrettelagt støtte til børn og unge efter Servicelovens bestemmelser.
 • Botræning. Anbringelse på eget værelse med støttekontakt team – 24/7/365-dækning.
 • Tilsyn, opfølgning og afklaring af enkeltsager for Kommune, Region og Virksomheder.
 • Støttekontaktpersoner til skoleregi.
 • Supervision af Forvaltning, Ledelse, Familier og Enkeltpersoner.
 • Organisationsudvikling og personaletræning.
 • Rådgivning og terapi – individuelt og til familier.
 • Undervisning, foredrag og kurser.
 • Enkeltmandsprojekter under §85.
 • Økonomisk ansvarlighed, pakkeløsninger og faste aftaler.

Baggrund.

 • Vi har en solid faglig viden, som løbende vedligeholdes og udbygges.
 • Vi arbejder ud fra tydelige værdier og et afklaret menneskesyn.
 • Vi er indsatsledere, som er teoretisk velfunderede, og med en professionel tilgang til hver enkelt opgave.
 • Vi bryder systemer, knækker koder og koncepter, da hvert enkelt samarbejdsforhold er unikt – Der findes ikke ens historik og muligheder.
 • Vi insisterer på proces i vores fælles viden og på at skabe konkrete målbare resultater, gennem interne og externe konstante evalueringer.

Kontakt os for yderligere information.