Anbringelse på eget værelse

Tilbud om anbringelse på eget værelse med tilhørende kontaktpersonteam – 24/7/365.

Vi kan tilbyde en separat placeringsaftale af en ung på eget værelse, med minimum, adgang til køkken, bad og vaskefaciliteter. Og dertil et fast team af veluddannede støttekontaktpersoner, med en særdeles professionel skarphed på opgaverne.

ATA-TIDEN aftales for den enkelte unge i vores pakkemodeller. ( Se pakkernes indhold længere nede på denne side )

Eller Fast Enkeltstående pris – pr. ATA-time: 350,- kr + transport.

Vi leverer veluddannede professionelle Støttekontaktpersoner til børn og unge.

Vi leverer til rimelige og faste priser – og med høj succesrate.

Vi kan levere uden tillæg og ekstra omkostninger.

Vi leverer helhedsløsninger og forandringer.

Vi fjerner og forandrer menneskelige forhindringer.

Vi kan levere sikkerhed med døgnkontakt via fast døgntelefonordning 24/7/365.

Vi kan også, som eksempel, hvis vi står for hele placeringen, følgene:

Den unge placeres på eget værelse under egen forsørgelse – Husleje inkl. varme/el/vand kr. 3.700,- på selvstændig aftale. Depositum 3 mdr. Vi sørger for lejeaftale.

ATA-PAKKEAFTALER.

Pakkernes timebeskrivelse benævnes på følgende måde: F.eks rummer ”Pakke10” 10 timers ugentligt ATA-tid med den unge.

Pakkerne eksisterer som Pakke 5-10-15-20. (Større pakker forhandles.)

Alle pakker indeholder:

Samvær Terapeutiske samtaler Supervision og gruppesupervision MødeaktiviterRapporter/indberetningTlf./sms-kontakt Aktiviteter Konsulent-transport og diæter3-zoners buskort og Telefontaletid til den unge.

Samvær: Svarer til pakkens timebeskrivelse, fx rummer ”Pakke10” 10 timers ugentligt ATA-tid med den unge.

Terapeutiske samtaler: Der er inkluderet mulighed for at den unge kan få én ugentlig terapeutisk samtale med én af vores veluddannede terapeuter.

Supervision: Vores Støttekontakt konsulenter har mulighed for én times solo-supervision pr. uge,  samt pligt til at deltage i klientkonference/gruppesupervision 1 gang pr. uge af 1-2 timers varighed. Dette fastholder en stærk professionel skarphed på de enkelte opgaver.

Mødeaktivitet: Deltagelse i nødvendige møder. Fx statusmøder, opfølgningsmøder, netværksmøder, møder med skole og deltagelse i familien.

Rapporter: Underretning efter første måned, herefter hver 3. måneder og ved specielle behov.

Tlf./sms-kontakt: Aftales med den unge og med forvaltningens godkendelse. Der udleveres og administreres taletid til den unge, så der fastholdes kontaktmulighed med den unge.

Udgifter til aktiviteter ved samvær: Aftales med udgangspunkt i den enkelte unges ønsker og behov.

Diæter/forplejning: I forbindelse med samvær. Fokus på sund kost, hvis det er muligt.

Transport: Konsulent-transport til og fra den unge i forbindelse med samvær. (Dog ikke akut, der timeberegnes.)

3-zoners buskort: Udleveres som månedskort. Udover 3 zoner dækkes ikke af Støttekontakt Konsulenterne og vil blive særskilt faktureret.

Telefontaletid: Den unge kan få udleveret op til 300 kr. taletid. Er forbruget større, laves særskilt aftale.

ATA – Pakkepriser:
Pakke5: 10.000,- pr. måned
Pakke10: 19.000,- pr. måned
Pakke15: 23.000,- pr. måned
Pakke20: 27.000,- pr. måned

Standbypakke til vedligeholdelse af relation ved udslusning etc: 4.000,- pr. måned på Sjælland.
(Dog + 300,- pr. rejsetime udenfor Sjælland, samt evt. bropenge.)

Akut – udkald: indenfor ½ til 1 time, 950,-/ time.
(skal aftales på forhånd.)

Intro: Mulighed for at aftale særskilt introtur til opstart, samt mulighed for isolationsperioder til særlige behov. Afrusning, medicinsk opstart etc.

Der tilbydes herudover også 24/7-ordninger for unge, som har brug for at kunne få støtte døgnet rundt, samt en flex-ordning for de unge, der kun har sporadisk brug for støtte.

Kontakt os og hør nærmere.